We work//
BAO BÌ NHÃN MÁC

BAO BÌ NHÃN MÁC

  • Sáng tạo tên, mẫu nhãn hàng
  • Thiết kế tạo mẫu kiểu dáng sản phẩm
  • Thiết kế bao gói, hộp, tem nhãn
  • Sản xuất gia công bao bì

Chất lượng sản phẩm tốt, hữu ích là chưa đủ, yếu tố bao bì nhãn mác đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nhãn hiệu sản phẩm tiếp cận với đối tượng tiêu dùng mục tiêu.

                                                                       (Hình ảnh minh họa)


Trong thị trường cạnh tranh hiện nay, một nhãn hiệu sản phẩm có sự sáng tạo thiết kế tốt thường chiếm ưu thế cảm nhận ban đầu của đối tượng tiêu dùng thông qua hiệu quả thị giác lôi cuốn đến quan tâm tìm hiểu và đi đến quyết định sử dụng sản phẩm. Dịch vụ Packaging Design của RingID sẽ làm nên diện mạo mới, nổi trội cho bao bì nhãn mác hàng hóa sản phẩm của khách hàng.

Hiệu quả dịch vụ:
> Khảo sát sản phẩm, hành vi tiêu dùng, đề xuất đường hướng tiếp cận phù hợp.
> Sáng tạo các định dạng bao gói thông minh, thân thiện và hiệu quả sử dụng.
> Thiết kế trực quan, dễ nhận biết, sáng tạo khác biệt.
> Giải pháp đồng bộ hiệu quả trong vận chuyển, phân phối và trưng bày.