We work//
SÁNG TẠO THIẾT KẾ TÊN SẢN PHẨM

SÁNG TẠO THIẾT KẾ TÊN SẢN PHẨM

Bạn có một sản phẩm tốt, bạn đặt tên sản phẩm hay. Nhưng biết đâu tên đó đã có một công ty khác đặt từ trước rồi, hoặc tên đó không nằm trong tiêu chuẩn có thể được đăng ký nhãn hiệu.

Để sản phẩm trở nên gần gũi với khách hàng thì tên sản phẩm cần phải được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, việc đặt tên sản phẩm còn liên quan đến tính khả thi trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Do đó, trước khi đặt tên cho sản phẩm, việc nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh là điều bắt buộc.

Ring ID sẽ giúp bạn sáng tạo và thiết kế tên sản phẩm theo quy trình chuẩn như trên, đảm bảo tên sản phẩm của bạn vừa ấn tượng, dễ nhớ đồng thời có khả năng được bảo hộ nhãn hiệu cao.