We work//
IN ẤN XUẤT BẢN

IN ẤN XUẤT BẢN

  • In quảng cáo, tài liệu kinh doanh
  • In trên các chất liệu
  • Sản xuất bao bì nhãn mác sản phẩm
  • Sản xuất biển bảng mọi chất liệu

Với kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, nhà xưởng và mạng lưới các nhà thầu chất lượng cao, chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho thương hiệu của bạn. Chúng tôi có đầy đủ các chuyên gia am hiểu tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất các phương tiện phục vụ truyền thông thương hiệu

Chúng tôi giám sát các công đoạn từ kiểm tra màu sắc in ấn, dập cán trong sản xuất các loại bao bì nhằm đạt yêu cầu thẩm mỹ và bền vững. Chúng tôi đề xuất các phương án thi công và hậu cần tối ưu cho các gian hàng hội chợ triễn lãm, không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả khi bạn thực hiện ở thị trường nước ngoài.

 

Dịch vụ in ấn - sản xuất của RingID bao gồm:

  • In ấn sản phẩm quảng cáo, ứng dụng kinh doanh
  • In ấn trên các chất liệu
  • Sản xuất bao bì nhãn mác sản phẩm
  • Sản xuất biển bảng mọi chất liệu