We work//
THƯƠNG HIỆU

THƯƠNG HIỆU

RingID chuyên tư vấn, sáng tạo và xây dựng thương hiệu cho mọi sản phẩm, dịch vụ, công ty. Chúng tôi  xây dựng và phát triển sự tự tin của thương hiệu khách hàng bằng bản sắc đặc trưng, hình ảnh thương hiệu nhất quán và xuyên suốt trong tất cả các nội dung. Chúng tôi cung cấp chuỗi dịch vụ toàn diện, từ tư vấn, xây dựng, đến sáng tạo và quản lý thương hiệu nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả

Là công ty cung cấp giải pháp thương hiệu, với kiến thức và công nghệ liên tục cập nhật kết hợp cùng sự am hiểu thị trường và văn hóa của đội ngũ nhân sự, RingID có khả năng đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Với kinh nghiệm xây dựng và phát triển thành công các thương hiệu lớn tại Việt Nam và khu vực trong 15 năm qua..  Cùng những kiến thức liên tục được cập nhật, thương hiệu RingID được xây dựng dựa trên sự Thấu hiểu, Khoa học, Sáng tạo và Trách nhiệm. Chúng tôi luôn áp dụng quy trình Nghiên cứu – Giải pháp – Thiết kế – Triển khai – Kiểm tra cho dù đó là một chiến lược tổng thể, chiến dịch ngắn hạn.

Để giúp các doanh nghiệp, tổ chức đạt được những thành công nhất định, Ring ID cung cấp các dịch vụ thiết kế thương hiệu trọn gói, bao gồm: