We work//
Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu

Để đảm bảo logo, thương hiệu của doanh nghiệp và của sản phẩm được sử dụng an toàn và hợp pháp, Ring ID sẽ tư vấn và triển khai giúp bạn việc đăng ký bảo hộ thương hiệu với cơ quan sở hữu trí tuệ một cách bài bản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tổng hợp thông tin, thủ tục  và làm việc với các cơ quan chức năng.

  • Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu của Ring ID, bao gồm:
  • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  • Đăng ký bảo hộ logo, nhãn mác sản phẩm
  • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa