We work//
Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu

Doanh nghiệp sau khi được khai sinh, sáng lập hoặc đổi mới tầm nhìn, cần phải được đặt tên cho thương hiệu. Tên thương hiệu giúp doanh nghiệp khẳng định sự tồn tại của thương hiệu, đồng thời thể hiện sự khác biệt của doanh nghiệp với các đơn vị khác.

Các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu dầy dặn kinh nghiệm của Ring ID sẽ giúp khách hàng lựa chọn và đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp, ý nghĩa, hấp dẫn, đảm bảo tính khả thi trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cũng như tính thực tế trong việc sử dụng lâu dài.