We work//
Sáng tác khẩu hiệu

Sáng tác khẩu hiệu

Slogan là một câu ngắn gọn truyền tải thông điệp hoặc triết lý kinh doanh của doanh nghiệp tới đối tượng mục tiêu của mình. Để thương hiệu của doanh nghiệp được đồng bộ hóa một cách chuyên nghiệp, ngoài tên thương hiệu và logo thì slogan là yếu tố không thể bỏ qua.

Việc sáng tác slogan dựa trên các tiêu chí cơ bản sau: Truyền tải chính xác thông điệp của doanh nghiệp, ngắn gọn – súc tích – dễ đọc – dễ nhớ, ấn tượng –  có thể tạo ra hiệu ứng truyền miệng cao, không bị trùng lặp với slogan của các doanh nghiệp/tổ chức khác.

 Nhận thức được tầm quan trọng của slogan, Ring ID hợp tác với các chuyên gia thương hiệu, các nhà ngôn ngữ học cùng đội ngũ thiết kế sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp sáng tác và thiết kế slogan một cách chuyên nghiêp nhất.