We work//
Thiết kế nhận diện tổng thể

Thiết kế nhận diện tổng thể

Mỗi thương hiệu cần xây dựng cho mình một hệ thống nhận diện riêng, đặc trưng và mang tính quy chuẩn. Hệ thống Quy chuẩn nhận diện là giải pháp tổng thể được truyền tải thông qua quá trình sáng tạo thiết kế đồ hoạ trước khi áp dụng hay phạm vi nhận diện, điều này luôn phải đảm bảo tính đương thời, cập nhật, kế thừa và mở rộng.

Kèm theo với dịch vụ thiết kế logo, Ring ID cung cấp dịch vụ thiết kế quy chuẩn nhận diện thương hiệu để việc sử dụng logo thương hiệu trong các hoàn cảnh khác nhau được chính xác, bài bản và khoa học.
Quy chuẩn nhận diện thương hiệu thể hiện ở:

  • Màu sắc và các thông số màu chuẩn của logo
  • Font chữ, tỷ lệ kích thước
  • Bố cục của logo, các trình bày bố cục
  • Phối màu khi ứng dụng
  • Các trường hợp cần tránh khi sử dụng.