We did//Ấn phẩm, bao bì nhãn mác//

Melovo eyedrop
Melovo eyedrop
Melovo eyedrop
Melovo eyedrop

Melovo eyedrop

Cover box and label design

Bao bì nhãn mác hiệu thuốc nhỏ mắt Melovo và Osla Online - sản phẩm của hãng dược phẩm Merap Group

Hoàn thiện: 2013