We did//Đồ hoạ quảng cáo tiếp thị//

Color Rise-up
Color Rise-up
Color Rise-up

Color Rise-up

Arena Multimedia Ad campaign

"Color rise up" Ad Campaign của hệ thống Đào tạo Arena Multimedia hướng tới đối tượng khách hàng mục tiêu được RingID thực hiện chuyên nghiệp bài bản từ concept đến design ấn tượng.

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2011