We did//Đồ hoạ quảng cáo tiếp thị//

Fpt Topup
Fpt Topup

Fpt Topup

FPT Univesity Ad layout

Ứng dụng truyền thông quảng cáo Chương trình đào tạo Liên thông FPT University và Greewich University - Anh Quốc follow theo Corporate Brand strategic " Tiếp nguồn sinh khí" của Tập đoàn FPT

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2011