We did//Đồ hoạ quảng cáo tiếp thị//

Hi! Openning
Hi! Openning
Hi! Openning
Hi! Openning

Hi! Openning

Hi! Language School Ad Campaign

Các mẫu Quảng cáo chiến dịch khai trương Hi! Language School - thương hiệu đào tạo ngoại ngữ của Công ty Cổ phần Đào tạo ứng dụng Aprotrain được sáng tạo và thiết kế bởi Ring ID

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2010