We did//Đồ hoạ quảng cáo tiếp thị//

Three taste to start
Three taste to start
Three taste to start

Three taste to start

New Arena Multimedia Launching Ad campaign

Ad concept của sự kiện khai trương trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia tại số 4 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội

Thời điểm xuất bản truyền thông: 9/ 2012