We did//Giao diện trang web//

Anvy Group Official site
Anvy Group Official site
Anvy Group Official site

Anvy Group Official site

Web design

Giao diện web site chính thức của thương hiệu Anvy Group được RingID sáng tạo thiết kế, đây là ứng dụng truyền thông thuộc gói tư vấn Sáng tạo Nhận diện thương hiệu Anvy Group do RingID triển khai hoàn thiện.

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2009

Link tham khảo: http://www.anvygroup.vn/