We did//Giao diện trang web//

PV Glass official site
PV Glass official site
PV Glass official site

PV Glass official site

Website, Online applications

Giao diện web site chính thức của Công ty CP Kính Việt Phát (VPGlass Jsc) ứng dụng truyền thông thuộc gói tư vấn Sáng tạo thiết kế nhận diện thương hiệu VP Glass do RingID triển khai hoàn thiện.

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2013

Link tham khảo: http://www.vpglass.com.vn/