We did//Giao diện trang web//

Vungro Petroleum official site
Vungro Petroleum official site
Vungro Petroleum official site

Vungro Petroleum official site

Web design

Giao diện web site chính thức của Công ty dầu khí Vũng Rô (Vungro Petroleum Ltd), là ứng dụng truyền thông thuộc gói tư vấn Sáng tạo thiết kế nhận diện thương hiệu Vungro Petroleum do RingID triển khai hoàn thiện.

Thời điểm xuất bản truyền thông: 2011