We did//Hệ thống nhận diện thương hiệu//

Vifutex - Dệt Vĩnh Phú
Vifutex - Dệt Vĩnh Phú
Vifutex - Dệt Vĩnh Phú
Vifutex - Dệt Vĩnh Phú
Vifutex - Dệt Vĩnh Phú

Vifutex - Dệt Vĩnh Phú

Logo & Brand Identity

Challenge

Chiến lược tái cấu trúc Dệt Vĩnh Phú từ mô hình Công ty nhà nước trở thành Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú - Vifutex cần đến sự nâng cấp trong nhận diện thương hiệu. Việc thay đổi biểu tượng mới thay thế một khuôn mẫu biểu tượng cũ (được thể hiện trong giai đoạn cơ chế bao cấp). Chủ chương của Dệt Vĩnh Phú đặt ra yêu cầu cách tân mẫu logo để phù hợp với giai đoạn đổi mới tuy nhiên vẫn giữ được các giá trị truyền thống (since brand 1977), dấu mốc lịch sử và yếu tố đặc trưng địa phương giàu bản sắc.


Solution
Chúng tôi đưa ra rất nhiều giải pháp xây dựng mẫu logo thấm nhuần các tư tưởng giá trị, dựa trên cảm hứng về truyền thuyết đất tổ vua Hùng, nguồn gốc Lạc Hồng và đặc trưng vùng miền Trung du Bắc bộ (tán lá cọ) kết hợp với các hình thái tạo hình động năng, hiện đại để tạo nên mẫu logo VIFUTEX hội đủ các yếu tố phổ quát của một hình tượng đẹp, độc đáo và ấn tượng
 
Result
Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Vifutex được áp dụng trên ứng dụng ấn phẩm văn phòng, nhà máy, và là cơ sở quy chuẩn áp dụng trên các các phương tiện truyền thông tiếp thị hiện nay